Władze

Zarząd Oddziału

Prezes Honorowy:

Ryszard Mazur

Prezes:

Zbigniew Huczała

Wiceprezes:

Zbigniew Pawlik

Wiceprezes:

Jan Pollok

Sekretarz:

Maria Czyż

Skarbnik:

Genowefa Zając

Członkowie Zarządu:

Bogusław Bujok
Irena Greń
Andrzej Kowol
Jan Machała
Jarosław Rezmer
Zenon Sobczyk

Komisja Rewizyjna

Prezes:

Tomasz Tomica

Wiceprezes:

Henryk Więzik

Sekretarz:

Waldemar Lipsa

Członkowie Komisji:

Jerzy Niemczyk
Kazimiera Tyczkowska