Komisja Przewodnicka

Koło Przewodników Górskich i Terenowych PTTK pełni rolę Komisji Przewodnickiej.

Skład Komisji Przewodnickiej:

Bogusław Bujok  – przewodniczący

Krystyna Filipek – wiceprzewodnicząca

Agnieszka Dziąćko  – sekretarz

Irena Góra – skarbnik

Andrzej Słota – członek