Utrudnienia i zmiany na szlakach

  • Korekta przebiegu szlaku żółtego w partii szczytowej Małej Czantorii
    9 sierpnia 2023 r. został zmieniony przebieg szlaku żółtego w szczytowej partii Małej Czantorii. Prosimy o korzystanie wyłącznie z nowo wyznakowanego szlaku.
  • Korekta przebiegu szlaku niebieskiego na odcinku Dziechcinka – Kobyla
    14 lipca 2023 r. został zmieniony przebieg niebieskiego szlaku Wisła Dziechcinka PKP – Kobyla Sałasz na odcinku biegnącym zboczami Kobylej (802 m n.p.m). Obecnie prowadzi on ulicami os. Kobyla i os. Mały Stożek.

  • Korekta przebiegu GSB pod Równicą
    Zmiana przebiegu szlaku czerwonego nastąpiła na odcinku  prowadzącym z Równicy w kierunku Ustronia Polany na wysokości „Górskiego Parku Równica”, gdzie dotychczas szlak prowadził przez las prywatny, a od kwietnia 2020 r. prowadzi na odcinku ok. 400 m drogą dojazdową na Równicę. Prosimy o dostosowanie się do bieżących znakowań szlaku i nie wchodzenie na wyłączoną z użytkowania dotychczasową ścieżkę.