Komisja Fotografii Krajoznawczej

Klub Fotografii Krajoznawczej PTTK START pełni rolę Komisji Fotografii Krajoznawczej