Koła

Koło Miejskie nr 1 w Cieszynie

Koło Miejskie nr 2 w Skoczowie

Koło Terenowe nr 3 „Salamandra” w Cieszynie 

Koło Terenowe nr 4 „Przewodnik” w Cieszynie

Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK nr 5 w Cieszynie

Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK nr 6 „Krety” w Ustroniu-Nierodzimiu

Koło Zakładowe nr 7 „Cieplaczki” w Cieszynie

Koło Terenowe nr 8 – Turystyczny Klub Kolarski „Ondraszek” w Cieszynie

Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK nr 9 „Łaziki” w Cieszynie

Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK nr 10 w Cieszynie

Koło Terenowe nr 19 „Ślimoki” w Goleszowie

Koło Terenowe nr 30 „Twardziele” w Cieszynie