Komisja Historii i Tradycji

Komisja powołana została Uchwałą nr 6 Zarządu Oddziału z dnia 5 kwietnia 2017 roku

Skład Komisji Historii i Tradycji:

Irena Greń – przewodnicząca

Członkowie:

Krzysztof Kasztura

Andrzej Słota

Genowefa Zając