Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne nr 10 w Cieszynie

Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne nr 10 powstało przy Szkole Podstawowej nr 1 Cieszynie w listopadzie 2022 roku. Inicjatorem powstania koła był dyrektor szkoły Dariusz Niemiec. Opiekunką koła została Sylwia Huczała. Członkowie koła biorą udział w Górskich Rajdach Młodzieżowych organizowanych przez Oddział PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie. W planie są wycieczki jednodniowe w Beskid Śląski.