Weryfikacja odznak

Odznaki Turystyki Kwalifikowanej i Regionalne, które można zdobyć i nabyć po weryfikacji w poszczególnych Terenowych Referatach Weryfikacyjnych działających przy Oddziale PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie:

Komisja Turystyki Górskiej – TRW GOT – kierownik Henryk Więzik

– Górska Odznaka Turystyczna (GOT)

Regulamin Górskiej Odznaki Turystycznej

– Odznaka Turysta Senior

Regulamin odznaki Turysta Senior

Komisja Ochrony Przyrody, Krajoznawstwa i Turystyki Pieszej – TRW – kierownik Jan Machała

– Odznaka „Siedmiomilowe buty”

Regulamin odznaki „Siedmiomilowe buty”

– Dziecięca Odznaka Turystyczna (DOT)

Regulamin Dziecięcej Odznaki Turystycznej

– Odznaka Turystyki Pieszej (OTP)

Regulamin Odznaki Turystyki Pieszej

– Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza

Regulamin Młodzieżowej Odznaki Krajoznawczej

– Regionalna Odznaka Krajoznawcza

Regulamin Regionalnej Odznaki Krajoznawczej

– Odznaka Krajoznawcza Polski

Regulamin Odznaki Krajoznawczej Polski

– Odznaka „Tropiciel Przyrody”

Regulamin odznaki „Tropiciel Przyrody”

– Odznaka „Turysta Przyrodnik”

Regulamin odznaki „Turysta Przyrodnik”

Komisja Turystyki Kolarskiej – TRW – kierownik Piotr Hamera

– Kolarska Odznaka Turystyczna (KOT)

Regulamin Kolarskiej Odznaki Turystycznej

– Odznaka „Rowerem Dookoła Śląska Cieszyńskiego”

Książeczka i regulamin odznaki „Rowerem Dookoła Śląska Cieszyńskiego”

Komisja Turystyki Żeglarskiej – TRW – kierownik Tomasz Tomica

– Żeglarska Odznaka Turystyczna (ŻOT)

Regulamin Żeglarskiej Odznaki Turystycznej

Komisja Fotografii Krajoznawczej – TRW – kierownik Andrzej Kowol

– Odznaka Fotografii Krajoznawczej

Regulamin Odznaki Fotografii Krajoznawczej