Koło Terenowe nr 4 „Przewodnik” w Cieszynie

Powstałe w 1952 roku Koło oparte jest na Kole-Klubie Przewodników Beskidzkich i Terenowych, który jest
klubem zrzeszającym przewodników. Koło nr 4 liczy 38 członków. Prezesem Zarządu obu Kół jest Bogusław Bujok
(kontakt poprzez biuro Oddziału). Koło prowadzi wycieczki szkoleniowe dla kadry turystycznej oraz szeroko pojętą
działalność przewodnicką i pilotową wycieczek organizowanych przez różne podmioty, w tym np. niedzielne spacery organizowane przez Miasto Cieszyn oraz Zamek Cieszyn. W ramach Koła działa również Komisja Przewodnicka.


Władze:

Prezes: Bogusław Bujok

Sekretarz: Agnieszka Dziąćko

Skarbnik: Irena Góra