Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne PTTK nr 5 w Cieszynie

Koło działa przy Zespole Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Cieszynie. Powstało ono w 2015 roku z inicjatywy Maksymiliana Kuśki, który równocześnie jest opiekunem Koła. Koło na koniec 2019 roku liczyło 30 członków. Jest ono jedynym szkolnym kołem zrzeszonym w naszym Oddziale. Warto w tym miejscu wspomnieć, że tradycja szkolnego PTTK sięga 1955 r. W 1986 roku w naszym Oddziale było 36 szkolnych organizacji PTTK z całego obszaru powiatu. W tym czasie prawie wszystkie szkoły średnie z obszaru powiatu cieszyńskiego szczyciły się posiadaniem organizacji PTTK