Dyżury i terminy zebrań

Biuro oddziału czynne w poniedziałki i środy w godzinach od 10:00 do 16:00


Stałe dyżury w siedzibie oddziału:

Prezes Zarządu Oddziału – środy godz. 14:00 – 16:00

Wiceprezes Komisji Rewizyjnej – środy godz. 14:00 – 16:00

Terenowy Referat Weryfikacyjny odznak GOT – środy godz. 14:00 – 16:00


Terminy zebrań Komisji Odznaczeń i Wyróżnień w 2023 roku: 4 stycznia, 1 marca, 26 kwietnia, 6 września, 25 października. Spotkania odbywają się od godz. 16:00 w świetlicy Oddziału.