Koło Terenowe nr 3 „Salamandra” w Cieszynie

Zakładowe Koło PTTK przy dawnych zakładach „Celma” w Cieszynie powstało w 1952 roku. Jednym z ważniejszych wydarzeń był zakup „Bacówki na Małym Stożku”, która po dzisiejszy dzień funkcjonuje jako turystyczna baza noclegowa. W 2013 roku, w wyniku kolejnych przekształceń własnościowych zakładu, Koło uzyskało status Koła Terenowego, któremu nadano nazwę „Salamandra”. Obecnie Prezesem Zarządu Kola jest Jacek Matuszyński. Koło liczy obecnie 50 członków. Działacze Koła powołali Klub Turystyki Górskiej „Człapoki” oraz Klub Żeglarski „Sternik”.


Władze:

Prezes: Adam Cieślar

Wiceprezesi: Janusz Kolarczyk i Jacek Matuszyński

Sekretarz: Zbigniew Cieślar

Skarbnik: Waldemar Lipsa

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Wiesław Brudny

Członkowie Komisji Rewizyjnej: Marcin Lipsa i Milena Czopek