Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK nr 6 „Krety” w Ustroniu-Nierodzimiu

Zostało przeniesione w 2020 roku z Oddziału PTTK w Wiśle. Inicjatorem powstania była nauczyciel Mariola Kukuczka–Szymańska – Przewodnik Beskidzki. W pierwszej fazie Koło liczyło 25 członków z różnych klas podstawowych. Po przejściu na emeryturę w 2021 roku obowiązki opiekuna przejęła nauczyciel Daria Madzia.  Opiekunem z ramienia Oddziału PTTK został członek Zarządu Oddziału – przewodniczący Komisji Ochrony Przyrody, Krajoznawstwa i Turystyki Pieszej – Jan Machała.  Wspólne wycieczki przyrodniczo – krajoznawcze  i górskie, prelekcje, quizy i konkursy mają odzwierciedlenie w zdobywaniu odznak w turystyce kwalifikowanej i krajoznawczej.  Na przestrzeni swej działalności młodzież zdobyła kilkadziesiąt odznak Tropiciel Przyrody, Turysta Przyrodnik, Młodzieżową Odznakę Krajoznawczą czy Górską Odznakę Turystyczną.

Członkowie Koła starowali też w konkursach organizowanych przez Komisję Ochrony Przyrody wspólnie z Nadleśnictwem Ustroń, zajmując czołowe lokaty.  W 2019 roku w konkursie plastycznym „Las płonie szybko, rośnie powoli”,  Alicja Marekwica w kat. klas młodszych zajęła II miejsce, a wśród klas starszych również drugi był Dominik Pociążek. Dwa lata później w roku 2021, Mikołaj Herezy zdobył V miejsce, a wyróżnienie otrzymał Szymon Cieślar. Natomiast w konkursie „Jesień w Beskidach” III miejsce zdobył Kamil Kozłowski, a nagrody specjalne Euregionu Olza otrzymali Jakub Fober i Dominik Pociążek.