Komisja Turystyki Górskiej

Skład Komisji Turystyki Górskiej:

Jan Pollok – przewodniczący

Bogusław Bujok – wiceprzewodniczący

Stanisław Buława – sekretarz

Członkowie:

Zbigniew Huczała

Urszula Nowak

Wiesław Pleciak

Janina Pollok-Buława

Piotr Stebel

Henryk Więzik