Koło Terenowe nr 30 „Twardziele” w Cieszynie

Początki Koła sięgają roku 1967, kiedy na terenie CEWUCH-u (późniejszy FACH) powstało koło PTTK. Przekształcenie Koła z zakładowego w terenowe nastąpiło w 2005 roku, czego skutkiem ubocznym stała się nazwa „Twardziele”. Prezesem Zarządu jest Henryk Więzik, który funkcję tę piastuje od powstania Koła, z roczną przerwą w sezonie 1968/1969. Na koniec ubiegłego roku Koło liczyło 134 członków. Koło organizuje wycieczki do prawie wszystkich pasm gór polskich, czeskich i słowackich.


Władze:

Prezes: Henryk Więzik

Wiceprezesi: Zbigniew Huczała i Zbigniew Tomaszczyk

Sekretarz: Sylwia Huczała

Skarbnik: Genowefa Zając

Członkowie Zarządu: Katarzyna Brzuska, Maciej Dembiniok, Sylwia Huczała i Henryka Tomaszczyk

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Adam Szalbót

Członkowie Komisji Rewizyjnej: Krystyna Kubala i Małgorzata Pieczonka