XXVIII Zwyczajny Zjazd Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie

Galeria zdjęć z 25 czerwca 2022 r. – Sala Sesyjna cieszyńskiego Ratusza

W trakcie Zjazdu wręczono szereg odznaczeń osobom zasłużonym dla turystyki Śląska Cieszyńskiego, przedstawiono sprawozdania z dotychczasowej działalności Oddziału, udzielono absolutorium poszczególnym członkom władz Oddziału i przedstawiono plany działania na najbliższe lata. Wybrano również nowe władze Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie, w tym na stanowisko Prezesa Zbigniewa Huczałę, a na stanowiska Wiceprezesów: Zbigniewa Pawlika oraz Jana Polloka. Sekretarzem Oddziału został Andrzej Kowol, skarbnikiem Genowefa Zając, a członkami zarządu: Bogusław Bujok, Maria Czyż, Maciej Dembiniok, Irena Greń, Jan Machała, Urszula Nowak, Jarosław Rezmer i Zenon Sobczyk. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Tomasz Tomica jako prezes, Henryk Więzik jako wiceprezes, Waldemar Lipsa jako sekretarz i Jerzy Niemczyk i Kazimiera Tyczkowska jako członkowie. Delegatami na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK Województa Śląskiego wybrani zostali: Bogusław Bujok, Krzysztof Greń, Zbigniew Huczała, Andrzej Kowol, Jan Machała, Zbigniew Pawlik i Jan Pollok.