Koło Terenowe nr 19 „Ślimoki” w Goleszowie

Koło powstało w 2004 roku z inicjatywy dwóch zapalonych turystów. Patrząc na przyrost ilości członków koła
oraz ilość organizowanych corocznie imprez, jest to bez wątpienia najbardziej prężnie rozwijające się Koło w Oddziale. Od momentu powołania Koła na czele Zarządu stoi Zenon Sobczyk. Na koniec 2019 roku Koło liczyło 195 członków, a w roku 2020 przekroczyło już liczbę 200.

Profil Facebook Koła

Strona Koła


Władze:

Prezes: Zenon Sobczyk

Wiceprezes: Ryszard Cieślar

Sekretarz: Danuta Martynek

Skarbnik: Marzena Urbaczka

Członkowie: Andrzej Hałaczkiewicz, Mariusz Kożdoń, Jerzy Mrógała

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Jerzy Niemczyk

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej: Piotr Zawada

Członkowie Komisji Rewizyjnej: Stanisław Cieślar