Obchody stulecia schroniska na Stożku

Komitet Organizacyjny składający się z oddziałów PTTK w Cieszynie i Wiśle oraz gospodarza 9 lipca 2022 r. już od godz. 9.00 przystąpił do czynności przygotowawczych. Gospodarz rozstawił namioty. W namiocie organizatora obowiązki sekretariatu pełniły:  Maria Czyż i Irena Greń (Cieszyn) oraz  Anna Pilch (Wisła). Prowadzeniem  weryfikacji odznak GOT zajął się Henryk Więzik (Cieszyn) oraz Włodzimierz Zwierzchowski (Wisła). Dokumentację fotograficzną  wydarzenia realizował zespół Beata Tyrna i Krzysztof Greń (Cieszyn). Grażyna Pruska i Anna Pilch przygotowały  drukowane podziękowania dla gości z wykorzystaniem pieczątki okolicznościowej. Podziękowania wręczała Izabela Rudzińska (Wisła).

O godz. 11.00 komandor Zbigniew Pawlik rozpoczął złaz od odczytania fragmentu wspomnień dr. Jana Galicza  opisujących moment otwarcia schroniska w 1922 r. W dalszej kolejności przedstawił skład Komitetu Honorowego oraz Komitetu Organizacyjnego. Następnie odczytał  fragmenty wspomnień pt. „Stożek” dr J. Galicza ze swojej  wyprawy na Stożek w roku 1891, kiedy jeszcze nie istniało w tym rejonie jakiekolwiek zagospodarowanie turystyczne opublikowanych w II Roczniku O/PTT „Beskid Śląski” w 1931 r. oraz na bazie artykułu tego samego autora z 1935r. omówił perypetie związane z lokalizacją, budową i wyposażeniem schroniska. Rys historyczny zakończył przybliżeniem losów budynku w okresie od II wojny światowej do czasów współczesnych.

Zespół organizacyjny tymczasem przyjmował zgłoszenia przybywających uczestników i wydawał  świadczenia, a  pracownicy gospodarza wydali  posiłek turystyczny. Warto odnotować, że duże zorganizowane grupy (ponad 10 osób)  przybyły z Koła PTTK nr 2 PTTK (Skoczów), Koła PTTK nr 19 (Goleszów), Koła PTTK nr 8 (Cieszyn), Oddziału PTTK z Żywca, PTTS „BS” w RCZ, Klubu Słowackich Turystów oraz Klubu Czeskich Turystów z Trzyńca.

O godz. 12.00 swój koncert rozpoczęła świetna dziewczęca kapela góralska „Wisła” z Wisły. Korzystając z okolicznościowych  śpiewników  uczestnicy  włączyli  się  do  wspólnego śpiewania, a skoczne dźwięki góralskiej muzyki zachęcały do tańca, co  wykorzystali  przede wszystkim członkowie  Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK  „Ondraszek” ruszając do zaimprowizowanej zabawy. W przerwach  Anna Cięgiel-Tochaczek (córka Jana Cięgla, który był gospodarzem w schronisku przez 36 lat) przekazała ciekawe wspomnienia z dzieciństwa spędzonego  w schronisku.

O godz. 13.00 hejnał góralskiej trombity  oznajmił  uroczysty punkt kulminacyjny, którym było odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Dokonali tego Starosta Cieszyński  Mieczysław Szczurek i Wiceprezes ZGPTTK Jakub Nowak w asyście  Mariusza Szewczyka,  prokurenta Spółki PTTK Karpaty.

Wymienieni goście wspólnie przytwierdzili również dużą tablicę ilustrującą przebieg Głównego Szlaku Karpackiego, który przebiega obok schroniska. Znakomita większość członków Komitetu Honorowego następnie zabrała głos, podkreślając wyjątkowość wydarzenia oraz życząc Jubilatowi dalszych owocnych lat w służbie turystyki. Komandor odczytał też okolicznościowy adres przesłany przez Prezesa ZG PTTK Jerzego Kapłona. Chóralnie odśpiewano gromkie  „100-lat”  Jubilatowi i przy pieśni „Szumi jawor szumi” wykonano wspólne  rodzinne zdjęcie uczestników. Uroczystość zakończył ponowny hejnał trombity góralskiej.

Komitet Organizacyjny szacuje, że w Złazie udział wzięło ok. 300 uczestników, co wobec niepewnej pogody (ranek pochmurny i mglisty, później jednak wyjrzało słońce i odsłoniły się widoki) wydaje się być dobrym wynikiem. Program w całości został zrealizowany, a piękna tablica będzie stanowiła wspaniałą pamiątkę po tym wyjątkowym wydarzeniu, więc można przypuszczać, że półroczne wysiłki organizatorów Złazu zakończyły się sukcesem.

Komandor Złazu

Zbigniew Pawlik

Sprawozdanie z organizacji i przebiegu Międzynarodowego Złazu Turystycznego z okazji stulecia Schroniska PTTK na Stożku

Lista gości oraz kierownictwo złazu i współpracownicy

Historia schroniska na Stożku


Fot. Krzysztof Greń