Koło Terenowe nr 8 – Turystyczny Klub Kolarski „Ondraszek” w Cieszynie

Powstałe w 1966 roku Koło nr 8 ściśle związane jest z Turystycznym Klubem Kolarskim PTTK „Ondraszek”. Program działania w głównej mierze opiera się o turystykę rowerową. Koło zrzesza 71 członków, którzy pod przewodnictwem Prezesa Zarządu Zbigniewa Pawlika poznają krajoznawcze uroki terenów bliższych i dalszych. Koło wraz z Klubem organizują coroczne Rowerowe Rajdy Rodzinne oraz Rowerowy Dzień Dziecka. Członkowie Koła tworzą również Komisję Turystyki Kolarskiej oraz TRW Odznak Kolarskich.

Strona koła – klubu


Władze:

Prezes: Zbigniew Pawlik

Wiceprezesi: Jarosław Rezmer i Aleksander Sorkowicz

Sekretarz: Alicja Wlach

Skarbnik: Barbara Toman

Członkowie: Jadwiga Rezmer i Maria Biłko-Holisz

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Irena Dzikowska

Członkowie Komisji Rewizyjnej: Mariusz Bubik i Ryszard Pawliczek