Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne nr 9 „Łaziki” w Cieszynie

Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne nr 9 powstało przy Szkole Podstawowej nr 6 Cieszynie w listopadzie 2022 roku. Inicjatorkami powstania koła były Eliza Szatkowska – Dziadek oraz Wioletta Korczyk, które zostały opiekunkami koła. Na swym pierwszym posiedzeniu SKKT przyjęło nazwę „Łaziki”. Członkowie koła biorą udział w Górskich Rajdach Młodzieżowych organizowanych przez Oddział PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie oraz w jednodniowych wycieczkach na terenie Beskidu Śląskiego i Beskidu Morawsko – Śląskiego w Republice Czeskiej organizowanych przez opiekunki koła.